Geconditioneerd transport

Bij Autop Transport&Express hebben we de beschikking over koelwagens welke tot 5 pallets kunnen laden.

We zijn gespecialiseerd in het vervoer van 0 – 8 graden Celsius en 15 – 25 (ambient) graden Celsius.

In deze range vervoeren wij veelal medicijnen, maar bijvoorbeeld ook kunststoffen die vanwege bepaalde productieprocessen onder strikte condities vervoerd moeten worden.

 

Onze bussen hebben een afwijking van 0,5 graad Celsius.

Dit wordt gewaarborgd door jaarlijkse keuringen en kalibraties,  maandelijkse controles en uitdraaien na elke rit.

Deze uitdraai kan onze chauffeur direct bij het afleveren overhandigen aan de klant en komt bijvoorbeeld ook beschikbaar in onze online portal.

E.e.a. volledig in lijn met de eisen welke door de Healthcare sector worden gesteld aan dit transport (GDPR, HACCP).

 

Tevens worden voor geconditioneerde ritten alleen intern opgeleide chauffeurs ingezet.

Onze jaarlijkse in-house trainingen zorgen ervoor dat onze chauffeurs op de hoogte blijven van de vele eisen welke wij stellen aan dit transport.

Zo wordt er voor elke rit een checklist afgewerkt om een 100% garantie te kunnen geven dat aan alle voorwaarden wordt voldaan. 

Zaken als vocht en vuil, starttemperatuur, onderhoud e.d. worden elke rit weer gecontroleerd.

 

Al met al is uw geconditioneerde zending in goede handen bij onze Autop chauffeurs.

 

Autop, wij regelen het!